top of page
Ågårds Byggservice - Byggföretag Jönköpings län

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

ÅGÅRDS BYGGSERVICE kvalitetspolicy

Vi vill ge kunden helhetslösningar på entreprenader som helt uppfyller upprättade specifikationer samt myndigheternas krav.
Kundens önskemål skall alltid vara det kvalitetsmål som

Ågårds Byggservice skall uppfylla från offert till garantitidens slut.
Kunden skall känna förtroende för alla de tjänster Ågårds Byggservice AB erbjuder. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utvärderar vårt arbete.

ÅGÅRDS BYGGSERVICE miljöpolicy

Vi vill bidra till miljön genom att vara medvetna om materialval och följa lagar och krav på vår verksamhet.

 

ÅGÅRDS BYGGSERVICE arbetsmiljöpolicy

Vi vill att våra medarbetare ska vara friska, må bra och utvecklas i sitt arbete. Trivsel ger positivitet, kreativitet och motivation. Vi ska följa lagar och föreskrifter för att arbetsplatserna ska vara säkra och lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljöarbete. Våra medarbetare ska ha rätt utbildning och god kompetens för att utföra arbeten på ett rätt och effektivt sätt.

bottom of page