top of page

 

 

GDPR INTEGRITETSPOLICY

Ågårds BYGG AB, org.nr 556891-8360, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Vi har tagit fram en personuppgiftspolicy som vi styr upp hur personuppgifter behandlas av oss.
 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Ågårds BYGG AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Vilken information samlar vi in?
Vi har nedanstående uppgifter sparade på de aktiebolag, enskilda firmor och privatpersoner vilka vi har affärsrelaterad verksamhet med.

• Namn/Företagsnamn
• Adress 
• Personnummer/Organisationsnummer
• Fastighetsbeteckning 
• Namn på referenser
• Telefonnummer
• E-postadress
• Skadenummer hos försäkringsbolag

 

Vad gör vi med din information?

För att kunna erbjuda tjänster med möjlighet att få rotavdrag, samlar vi in uppgifter för att kunna ansöka om detta hos skatteverket. Personuppgifterna är sparade i våra system och skickas via fil genom säkerhetsinloggning till skatteverket.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Syfte med behandling av personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.

  • För att administrera arbetet på det beställda jobbet.

  • För att kunna göra utskick med ex bekräftelser av beställt arbete.

  • För att kunna ansöka om ROT-avdrag hos skatteverket.

  • För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier. 

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter?
Vi har säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till vår server. Personuppgifter är skyddade med säkra inloggningar i våra system som bara behöriga kommer åt.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

 

Dina rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I det fall ni önskar att ändra/ta bort något av ovanstående information, vänligen meddela oss på e-postadress info@agardsbygg.se eller med vanlig post till:

Ågårds BYGG AB
Rocknevägen 4   
335 73 Hillerstorp

bottom of page